อาชีพ ● สั่งทำพิเศษ ● ทดลอง
ผู้เชี่ยวชาญการออกรางวัลใกล้ตัวคุณ

บทนำ

ข้อตกลง <ข้อตกการใช้บริการของผู้ใช้> ฉบับนี้ (ต่อไปเรียกว่า"ข้อตกลงนี้") เป็นข้อตกลงที่คุณ (ต่อไปเรียกว่า"ผู้ใช้") กำหนดขึ้นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการบน "Manycai" หรือแพลตฟอร์มของบริษัทร่วม (รวมทั้งเว็บไซต์ของ Manycai และบริการหรือบริการออนไลน์อื่นๆ ที่ Manycai กำลังให้บริการหรืออาจจะให้บริการในอนาคตต่อผู้ใช้ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ") หากผู้ใช้เข้าสู่หน้าลงทะเบียนของManycaiหรือเว็บไซต์ในสังกัด ยืนยันการอ่านและยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ พร้อมลงทะเบียนสำเร็จ หรือได้รับและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ Manycai ด้วยวิธีอื่น จะถือว่าผู้ใช้ได้อ่านเนื้อหาในข้อตกลงนี้โดยละเอียด และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถอ้างว่าไม่เข้าใจเนื้อหาในข้อตกลงนี้ เพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น เพื่อรับประกันสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ ก่อนลงทะเบียนใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai โปรดอ่านรายละเอียดในข้อตกลงนี้โดยละเอียด นอกจากนี้ ตามมาตรา 16 ในข้อตกลงนี้ Manycai มีสิทธิ์แก้ไขและอัพเดทข้อตกลงนี้ตลอดเวลา โปรดหมั่นตรวจสอบข้อตกลงนี้เวอร์ชั่นล่าสุด

I. เนื้อหาของบริการ

1.เนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai จะยึดตามสภาพความเป็นจริงโดย Manycai เช่น เครือข่าย เว็บบอร์ด (BBS) ห้องสนทนา อีเมล เป็นต้น Manycai ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยุติผลิตภัณฑ์และบริการบางส่วนหรือทั้งหมด

2.ขณะที่ Manycai ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ใช้บางส่วนอาจจะได้รับค่าใช้จ่ายตามกำหนด ซึ่งในสถานการณ์นี้ จะมีการระบุอย่างชัดเจนในหน้าที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ไม่ตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายนี้ สามารถเลือกไม่รับผลิตภัณฑ์แบะบริการที่สอดคล้องได้

3.Manycai ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์กับอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น คอมพิวเตอร์ โมเด็มและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ)และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (เช่น ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตขณะเชื่อมต่อ) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

4.ผู้ใช้ควรใช้ซอร์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าซอร์ฟแวร์ด้วยตนเอง

II. ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

1.หลังผู้ใช้อ่านและยอมรับข้อตกลงนี้ และลงทะเบียนสำเร็จ จะถือว่าเป็นผู้ใช้ของ Manycai ได้รับบัญชีผู้ใช้ของ Manycai (ต่อไปเรียกว่า"บัญชี Manycai") ชื่อบัญชี Manycai หลังลงทะเบียนสำเร็จจะแก้ไขไม่ได้ ส่วนรหัสผ่านของบัญชีสามารถแก้ไขได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Manycai

2.ผู้ใช้มีหน้าที่ดูแลรักษาบัญชีและรหัสผ่าน รวมทั้งพฤติกรรมการใช้บัญชีและรหัสผ่านต่อบัญชี Manycai ทั้งหมด ห้ามนำบัญชี Manycai หรือรหัสผ่านไปขาย โอนหรือยืมและแบ่งใช้กับผู้อื่น หากเพราะความสะเพร่าในการดูแลรักษาของผู้ใช้หรือการกระทำของฝ่ายที่สาม ทำให้บัญชี Manycai หรือรหัสผ่านของผู้ใช้ถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ถูกต้อง และด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดผลต่างๆ ตามมาภายหลัง Manycai จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

3.เมื่อผู้ใช้พบว่าบัญชี Manycai หรือรหัสผ่านถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ถูกต้องหรือมีความผิดปกติ ควรแจ้ง Manycai เพื่อประกาศตามวิธีของ Manycai ทันที และมีสิทธิ์ขอให้ Manycai ระงับการล็อกอินและใช้ของบัญชีนี้ Manycai จะยึดผลการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ ในการตัดสินว่าจะระงับการล็อกอินและใช้ของบัญชีผู้ใช้หรือไม่

III. ข้อมูลในการลงทะเบียนบัญชี

1.ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน

(1)เมื่อสมัคร Manycai (หรือเพิ่มเติมข้อมูลหลังลงทะเบียน) ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลลงทะเบียนบุคคลล่าสุด ละเอียด และถูกต้องตามความจริงต่อ Manycai ข้อมูลลงทะเบียนบุคคลข้างต้นครอบคลุม:ชื่อบัญชี Manycai รหัสผ่านบัญชีลงทะเบียน Manycai ของผู้ใช้(หรือข้อมูลบัญชีที่เพิ่มเติมและอัพเดท) และข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนขณะลงทะเบียน ผู้ให้คำสัญญาว่า:ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ของ Manycai ด้วยตัวตนที่แท้จริง และขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งทั้งหมดเป็นความจริง สมบูรณ์และมีผล ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลที่แจ้งทั้งหมดตามกฎหมายและเงื่อนไขข้อตกลง

(2)ข้อมูลลงทะเบียนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้แจ้ง อาจถูก Manycai เป็นตัวยืนยันความเกี่ยวข้องและแยกแยะตัวตนผู้ใช้ของบัญชี Manycai ผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขของ Manycai ยินดีให้ข้อมูลยืนยันต่างๆ นี้ตลอดเวลา เพื่อ Manycai สะดวกในการยืนยันตัวตนผู้ใช้ของ

(3)หากข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งต่อManycaiไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือไม่มีผลตามกฎหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้อัพเดท หรือมีเจตนาทำให้เข้าใจผิด Manycai มีสิทธิ์ระงับหรือหยุดผู้ใช้นี้ไม่ให้ใช้บริการใดๆ ของ Manycai Manycai มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนว่าเป็นจริง มีผลตามกฎหมายหรือไม่ และเทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสมในการรับประกันความปลอดภัยและมีผลทางกฎหมายของบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้มีหน้าที่ดูแลรักษาบัญชีและรหัสผ่าน และใช้บัญชีและรหัสผ่านอย่างถูกต้องและปลอดภัย หากฝ่ายใดละเลยหน้าที่ดังกล่าวจนทำให้รหัสผ่านบัญชีสูญหาย บัญชีถูกแฮ็ก เป็นต้น และทำให้อีกฝ่ายหรือผู้อื่นเกิดความเสียหาย จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย

2.แก้ไขข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน

(1)ผู้ใช้สามารถอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์Manycaiในเวลาที่ให้บริการ หรือผ่านช่องทางอื่นที่Manycaiประกาศไว้ในเวลาที่กำหนด แต่ชื่อ-สกุล หมายเลขเอกสารแสดงตน และชื่อบัญชี Manycai ที่ผู้ใช้แจ้งขณะลงทะเบียน Manycai (หรือเพิ่มข้อมูลหลังลงทะเบียน) หลังลงทะเบียน (หรือหลังเพิ่มข้อมูล) จะแก้ไขไม่ได้ โปรดป้อนข้อมูลลงทะเบียนต่างๆ อย่างรอบคอบ

3.ผู้ใช้ยอมรับ ข้อมูล ดาต้าและประวัติทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชี Manycai (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงประวัติการล็อกอิน ประวัติพฤติกรรมหลังล็อกอิน ข้อมูลการเติมเงิน เป็นต้น) ล้วนยึดข้อมูลประวัติของระบบ Manycai เป็นหลัก

IV. การเปิดเผยและปกป้องข้อมูล

1.ข้อมูลลงทะเบียนที่กล่าวไว้ในมาตรา 3 ของข้อตกลงนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บอยู่ในความควบคุมของ Manycai ขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (ต่อไปเรียกรวมว่า"ข้อมูลผู้ใช้") ควรมีการเปิดเผยและปกป้องตามข้อตกลงนี้

2.เพื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น เมื่อผู้ใช้เต็มใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai หรือตกลงที่จะแจ้งข้อมูล Manycai อาจจะรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ และอาจจะมีการวิเคราะห์และรวมข้อมูลเหล่านี้ ขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai เซิร์ฟเวอร์อาจจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้บางส่วนอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นความลับทางธุรกิจของ Manycai ส่วนหนึ่ง

3.ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นกฎพื้นฐานของ Manycai Manycai ใช้เทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสมในการรับประกันความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลผู้ใช้โดยตลอด

4.ยกเว้นสถานการณ์ทั้ง 6 อย่างในมาตรา 4 ข้อที่ 4 ของข้อตกลงนี้ Manycai รับประกันว่าจะไม่เปิดเผยและให้ข้อมูลผู้ใช้ต่อสาธารณะหรือฝ่ายที่สาม ยกเว้น 6 สถานการณ์ต่อไปนี้:

(1)ผู้ใช้ (หรือผู้ปกครองของผู้ใช้) ต้องการหรือตกลงให้ Manycai เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้
(2)ต้องการให้ Manycai เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ฝ่ายควบคุมหรือองค์กรควบคุมตนเอง
(3)ฝ่ายตุลาการหรือองค์กรรัฐบาลต้องการให้ Manycai เปิดข้อมูลผู้ใช้ในทางกฎหมาย
(4)จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ เพื่ดปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของ Manycai
(5)จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ในสภาวะฉุกเฉิน เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้อื่นและสังคม
(6)Manycai มีความเห็นว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามในสถานการณ์อื่นๆ ตามข้อกำหนดของเงื่อนไขอื่นๆ ในข้อตกลงนี้

5.เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้ปกติ Manycai อาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลผู้ใช้บางส่วนให้บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีของ Manycai บริษัทร่วมของ Manycai หรือฝ่ายที่สาม เมื่อฝ่ายที่สามเหล่านี้ให้สัญญาว่าจะปกป้องความลับได้อย่างน้อยเทียบเท่ากับ Manycai ทาง Manycai จะโอนข้อมูลผู้ใช้ให้กับฝ่ายที่สามเหล่านี้ ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนี้

6.Manycai มีสิทธิ์ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคฐานข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด และรวบรวมฐานข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นรายบุคคล

7.Manycai จะใช้วิธีที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริงทางธุรกิจเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของผู้ใช้ Manycai ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมที่ปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคคลของผู้ใช้ ไม่ให้ถูกเข้าถึง ใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับสิทธิ์ หากบัญชีผู้ใช้สูญหายหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเปิดเผย โดยที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาและความประมาทของ Manycai ทาง Manycai จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

V. สิทธิ์พื้นฐานของผู้ใช้

1.ผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai ได้ตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ Manycai มีการประกาศและเปลี่ยนแปลง

2.ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการผูกมัดมือถือกับหน้าเว็บ Manycai เพื่อรับข้อมูลต่างๆ เช่น กิจกรรม โปรโมชั่น ของ Manycai

3.ขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai จะมีสิทธิ์กำกับดูแลได้ว่า Manycai และทีมงานของ Manycai ได้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามมาตรฐานที่ Manycai ประกาศไว้หรือไม่ และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์และบริการต่อ Manycai ได้ตลอดเวลา

4.หากผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ หรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่Manycaiแก้ไขและอัพเดทภายหลัง หรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของManycai ผู้ใช้สามารถหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai ได้ตลอดเวลา หากผู้ใช้เลือกที่จะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai ทาง Manycai จะไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้อีก

VI. ข้อกำหนดพฤติกรรมผู้ใช้

1.ผู้ใช้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ Manycai ประกาศหรือเปลี่ยนแปลง รวมทั้งในข้อตกลงนี้ด้วย เพื่อรับและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai ผู้ใช้มีสิทธิ์และหน้าที่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีที่ได้รับหลังล็อกอิน ผู้ใช้ยอมรับว่า เมื่อละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ จะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นและการผิดสัญญาตามมาตรา 6 ข้อที่ 14 และข้อที่ 15 มาตรา 14 และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้

2.ระหว่างที่ผู้ใช้ใช้บัญชี Manycai ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดด้านคุณธรรมและศีลธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเนื้อหาในข้อมูลที่ผู้ใช้โพสต์ทั้งหมด ข้อมูลที่ผู้ใช้โพสต์ ต้องห้ามมีเนื้อหาต่อไปนี้:

(1)ละเมิดกฎพื้นฐานที่รับรองตามรัฐธรรมนูญ
(2)ทำลายความปลอดภัยของชาติ เปิดเผยความลับของชาติ โค่นอำนาจรัฐบาล ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวในชาติ
(3)ทำลายเกียรติยศและสิทธิประโยชน์ของชาติ
(4)ปลุกระดมให้เกลียดชัง ดูหมิ่น และทำลายความปรองดองในชาติ
(5)ทำลายนโยบายทางด้านศาสนา เผยแพร่ลัทธินอกรีตและความเชื่อที่งมงาย
(6)ปล่อยข่าวลือ ก่อกวนความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ทำลายความมั่นคงทางสังคม
(7)เผยแพร่ข้อมูลลามก อนาจาร การพนัน ความรุนแรง ฆาตรกรรม หวาดกลัวหรือยุยงให้กระทำผิด
(8)ดูถูก หมิ่นประมาทหรือใช้คำพูดที่มีเจตนาโจมตีผู้อื่น ละเมิดสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้อื่น
(9)ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์หรือสิทธิประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลที่สาม
(10)ละเมิดหลักมนุษยธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี
(11)ทำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไป;
(12)เนื้อหาต่างๆ ที่ครอบคลุมข้อห้ามทางกฎหมาย และข้อบังคับรัฐบาล

3.ภายใต้ชื่อบัญชีของ Manycai ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดสุขภาพ ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อที่มีเนื้อหาครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงชนชาติ ศาสนา การเมือง ผู้นำประเภท ลามก หยาบคาย หมิ่นประมาท ข่มขู่ หลอกลวง โจมตี ดูถูก อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ยาที่มีส่วนประกอบต้องห้าม เป็นต้น

4.ผู้ใช้ห้ามก่อกวน ขัดขวางการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai โดยเฉพาะห้าม:

(1)โจมตี บุกรุกเว็บไซต์ของ Manycai หรือทำให้โอเวอร์โหลด
(2)แครก แก้ไขโปรแกรมไคลเอนต์ของ Manycai
(3)โจมตี บุกรุกเซิร์ฟเวอร์ของ Manycai หรือทำให้โอเวอร์โหลด
(4)ก่อกวนหรือขัดขวางการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ Manycai ของผู้อื่นโดยไม่สมเหตุสมผล
(5)ใช้ประโยชน์จากจุดบกพร่องและความผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมทำลายการทำงาน หรือเผยแพร่จุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาด (Bug) นี้
(6)ใช้ Bug (ครอบคลุมจุดบกพร่องหรือความไม่สมเหตุสมผลของระบบ โปรแกรม และการตั้งค่าต่างๆ) รับประโยชน์จากจุดบกพร่องโปรแกรมก่อกวนโปรแกรม หรือใช้ประโยชน์จาก Bug และจุดบกพร่องเพื่อเป้าหมายส่วนตัว

5.ผู้ใช้ต้องดูแลรักษาบัญชีและรหัสผ่านของตนเองให้ดี หากเพราะผู้ใช้ทำให้บัญชีและรหัสผ่านถูกเปิดเผยจนก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

6.ผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai ในฐานะบุคคล ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ และไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai เพื่อการขายหรือเป้าหมายทางธุรกิจอื่นๆ

7.ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Manycai มิฉะนั้น ผู้ใช้ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai และเนื้อหาใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงรับค่านายหน้าจากการซื้อขายไอเทม แสวงหากำไรจากการขายไอเทม เป็นต้น

8.ผู้ใช้ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้:

(1)เข้าเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือใช้ข้อมูลในเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
(2)ลบ แก้ไขหรือเพิ่มฟังก์ชันของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
(3)เข้าไปลบ แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บ จัดการหรือส่งในเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
(4)มีเจตนาสร้าง กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อทำลายโปรแกรม
(5)พฤติกรรมทำลายความปลอดภัยอื่นๆ ที่มีต่อเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์

9.หาก Manycai พบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้หรือข้อมูลผิดปกติ สามารถสังเกตการณ์และบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้นี้ได้ พร้อมใช้ผลการสังเกตและบันทึกนี้ เป็นหลักฐานพิจารณาว่าผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดพฤติกรรมผู้ใช้ในข้อตกลงหรือไม่

10.หากผู้ใช้มีละเมิดข้อกำหนดพฤติกรรมผู้ใช้ที่กล่าวมาในข้อนี้ Manycai มีสิทธิ์มองว่าเป็นระดับรุนแรง สามารถดำเนินการตามผลลัพธ์ที่ละเมิดข้อกำหนดต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่า ผู้ใช้นี้ต้องรับผิดชอบผลที่ร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด:

(1)แจ้งเตือน:แจ้งเตือนเป็นนโยบายลงโทษขั้นเบาเพื่อเป็นการสั่งสอน เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป
(2)บล็อกบัญชี:ระงับสิทธิ์บางอย่างในการล็อกอินบัญชี Manycai ของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดชั่วคราวหรือถาวร
(3)บล็อก IP:ระงับการล็อกอิน IP เซิร์ฟเวอร์บางอย่างของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดชั่วคราวหรือถาวร
(4)ความรับผิดชอบตามกฎหมาย:เพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนด ทำให้ผู้อื่นหรือ Manycai เกิดความเสียหาย หรือละเมิดข้อกฎหมายปัจจุบัน ผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดต้องรับผิดชอบตามคดีแพ่ง คดีปกครองหรือคดีอาณา เช่น ขณะที่ผู้ใช้ใช้บริการได้มีการละเมิดสิทธิทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของฝ่ายที่สาม จนถูกผู้ถือสิทธิ์เรียกร้องเงินชดเชย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบโดยตรง

11.หากผู้ใช้มีพฤติกรรมละเมิดข้อกำหนดพฤติกรรมผู้ใช้ที่กล่าวมาในข้อนี้ Manycai มีสิทธิ์์เรียกร้องให้ผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดรับผิดชอบต่อ Manycai ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงฟื้นฟูให้คืนสภาพเดิม ลบล้างผลกระทบที่ได้รับ ชดเชยค่าเสียหายจากหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ Manycai รวมทั้งค่าปรับทางคดีความ หรือเงินชดเชยที่ละเมิดสิทธิ์อันเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนด ซึ่ง Manycai ได้จ่ายไปก่อนหน้า Manycai สามารถเรียกร้องเงินชดเชยได้จากผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนด

VII. การเปลี่ยนแปลงวิธี เนื้อหาบริการ และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

1.Manycai จะพยายามให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง แต่Manycai ไม่ยกเว้น Manycai อาจมีโอกาสหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และไม่ยกเว้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงบริการต่างๆ หรือวิธีและเนื้อหาบริการออนไลน์อื่นๆ

2.เพื่อเพิ่มเนื้อหาบริการออนไลน์อื่นๆ ของ Manycai ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะดำเนินการแพลตฟอร์มอาจมีการอัพเดทและปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ หลังอัพเดทแพลตฟอร์ม การดำเนินการ เนื้อหา ตั้งค่าในแพลตฟอร์มทั้งหมดจะยึดตามประกาศของแพลตฟอร์ม

3.หาก Manycai หยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง หรือเปลี่ยนวิธีหรือเนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง Manycai จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และพยายามหาผู้บริการที่เหมาะสมมาใหบริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อจาก Manycai

4.ตามสถานการณ์ที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ ข้อที่ 3 Manycai อาจจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (ครอบคลุมบัญชีและรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนตัว)ให้ฝ่ายบริการที่จะมาให้บริการต่อ และอาจจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่เดิมถาวรเพื่อดำเนินการด้วยวิธีใหม่ตามความจำเป็น ผู้ใช้ยอมรับว่า Manycai มีสิทธิ์โอนและมอบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และยอมรับว่าหลังจาก Manycai โอนและมอบสำเร็จ Manycai จะไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่เดิมอีก แต่ Manycai ไม่รับประกันว่าเมื่อถึงเวลานั้น Manycai จะหาผู้ให้บรการหรือวิธีให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อจาก Manycai ได้อย่างแน่นอน และไม่รับประกันว่า Manycai ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการหรือวิธีที่เปลี่ยนแปลงจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้

VIII. ระงับหรือหยุดบริการ

1.หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งในต่อไปนี้ Manycai มีสิทธิ์ระงับหรือหยุดให้บริการและบริการออนไลน์อื่นๆ ในข้อตกลงนี้ สำหรับความไม่สะดวกและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุนี้ Manycai จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี:

(1)ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้แจ้งเป็นเท็จ;
(2)ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดพฤติกรรมผู้ใช้ในข้อตกลงนี้

2.เพื่อรับประกันความปกติของเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์ม Manycai ต้องปิดปรับปรุงเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มอย่างสม่ำเสมอ หากเพราะสาเหตุข้างต้นทำให้บริการหยุดกลางคันและหยุดชะงัก ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับ Manycai จะพยายามเร่งแก้ไขให้ระยะเวลาของการหยุดชั่วคราวและหยุดชะงักสั้นที่สุด

3.เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งในต่อไปนี้ Manycai มีสิทธิ์หยุดหรือระงับบริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับความไม่สะดวกและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุนี้ Manycai จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งต่อผู้ใช้และฝ่ายที่สาม:

(1)ตรวจสอบหรือก่อสร้าง อัพเดทซอร์ฟแวร์ ฯลฯ ในเวลาที่กำหนด
(2)เซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถให้บริการได้ปกติ
(3)อุปกรณ์ซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์สื่อสารเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉิน
(4)ไลน์หรืออื่นๆ ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
(5)ปฏิบัติตามข้อกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และฝ่ายที่สาม
(6)สาเหตุเกิดจากฝ่ายที่สามหรือสถานการณ์อื่นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

IX. สิทธิทางปัญญาและสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด

1.ซอร์ฟแวร์ที่ Manycai ให้บริการผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ (ครอบคลุมซอร์ฟแวร์ที่มีไคลเอนต์และไม่มีไคลเอนต์) ซอร์ฟแวร์อื่นๆ ข้อมูล ผลงาน ลิขสิทธิ์ สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิทางปัญญาอื่นๆ ของมันล้วนเป็นของ Manycai หรือผู้ถือสิทธิ์ที่สอดคล้อง ยกเว้นจะได้รับสิทธิ์ที่ถูกต้องอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Manycai หรือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้อื่นไม่สามารถใช้ คัดลอก เผยแพร่ ลอกเลียน แก้ไข ดัดแปลง แปล รวบรวม ตีพิมพ์ ซอร์สโค้ดหรือแยกชิ้นส่วน เป็นต้น มิฉะนั้น Manycai มีสิทธิ์หยุดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้ใช้ และเรียกร้องเอาความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เรียกเงินชดเชยความเสียหายทั้งหมดของง Manycai จากผู้ใช้

2.ขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นและจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ Manycai (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลบัญชี แต่ยกเว้นชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น) จัดเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม จะถูกจัดการโดย Manycai ทั้งหมด ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไข โอน จัดการข้อมูลของบัญชีตนเองได้ โดยผ่านช่องทางที่ Manycai กำหนด

3.เพื่อรับประกันความถูกต้องและหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ดาต้าและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ยอมรับให้ยึดข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ Manycai เป็นมาตรฐานในการพิจารณา Manycai รับประกันความจริงของข้อมูลนี้

X. การชดเชยค่าเสียหาย

หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่มีผลบังคับทางกฎหมาย จนทำให้บริษัทหลัก บริษัทย่อย บริษัทร่วมอื่นๆ องค์กรในสังกัดและเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกว่าจ้าง ตัวแทนและผู้สนับสนุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของ Manycai ได้รับความเสียหายหรือต้องเสียค่าปรับ (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ใช้ละเมิดกฎหมาย การต่อสู้คดี การเรียกร้องเงินชดเชยและการเจรจายอมความทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบเงินชดเชยและค่าเสียหายทั้งหมด

XI. การยุติข้อตกลง

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย Manycai มีสิทธิ์ตัดสินว่าผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือไม่ หาก Manycaiวินิจฉัยว่าผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ Manycai มีสิทธิ์ยับยั้งหรือระงับบัญชีของผู้ใช้ พร้อมลบข้อมูล ไฟล์ และประวัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ อีกทั้งจำกัด หยุดหรือยกเลิกคุณสมบัติการใช้ของผู้ใช้

XII. สิทธิ์การแก้ไขและการอธิบาย

1.เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการรวดเร็วและดีกว่า Manycai จึงมีการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้และการตลาด Manycai มีสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม ลบเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ตลอดเวลา เมื่อแก้ไข เพิ่มและลบเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ Manycai จะประกาศการแก้ไข เพิ่มและลบบนเว็บไซต์ และจะไม่แจ้งผู้ใช้เป็นการส่วนตัว หากผู้ใช้ไม่ยอมรับเนื้อหาที่ Manycai แก้ไข เพิ่มและลบ สามารถหยุดใช้บริการของ Manycai ได้ หากผู้ใช้ใช้ยอมรับบริการของ Manycai ต่อไป จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับและเห็นด้วยกับเนื้อกาที่แก้ไข เพิ่มและลบในข้อตกลงนี้ และไม่สามารถเรียกค่าชดเชยหรือค่าชดใช้ใดๆ จากสาเหตุนี้

2.หากไม่ได้รับการยอมรับจาก Manycai อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือหน้าที่ภายในข้อตกลงนี้ Manycai มีสิทธิ์ดำเนินการตามข้อตกลงนี้หรือมีหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ ผ่านบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอื่นๆ ของ Manycai

XIII. โฆษณาและการเชื่อมโยงเว็บภายนอก (External Link)

1.ในผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai อาจครอบคลุมโฆษณาทางธุรกิจของผู้อื่นหรือโฆษณาโปรโมชั่นของกิจกรรมต่างๆ เนื้อหาเหล่านี้จะนำเสนอและรับผิดชอบโดยบริษัทโฆษณาหรือผู้จัดหาสินค้า/ผู้ให้บริการ Manycai เป็นเพียงพื้นที่ในการให้โฆษณา บริการหรือสินค้านี้ที่ผู้ใช้ซื้อผ่าน Manycai หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับ Manycai การซื้อขายนี้เป็นเพียงการซื้อขายระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการนี้เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ Manycai ทาง Manycai จึงไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย ต่อพฤติกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการนี้

2.ขณะที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Manycai อาจลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม เว็บไซต์ของฝ่ายที่สามไม่อยู่ในการควบคุมของ Manycai อีกทั้ง Manycai ก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ลิงก์ที่ครอบคลุม การแก้ไขหรืออัพเดทใดๆ ในเว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม Manycai แค่ต้องการแจ้งเป้าหมายที่สะดวกสบายและแจ้งเพียงลิงก์ของเว็บไซต์ฝ่ายที่สามต่อผู้ใช้ ลิงก์ทั้งหมดที่ Manycai แจ้งไม่ได้หมายความว่า Manycai ยอมรับเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามนี้ ไม่ได้หมายความว่า Manycai รับประกันความจริง ความสมบูรณ์ ตามเวลาจริงหรือความน่าชื่อถือ บุคคล บริษัทหรือองค์กรเหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Manycai ไม่ว่าจะเป็นว่าจ้าง ไหว้วาน ตัวแทน หุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์ใดๆ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ของฝ่ายที่สามนี้

3.ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับ Manycai จะส่งผลิตภัณฑ์และบริการหรือข่าวเกี่ยวกับธุรกิจให้ผู้ใช้ทางอีเมล ข้อความหรือช่องทางอื่น

4.รูปแบบอีเมล

(1).รูปแบบอีเมลลงทะเบียน
หัวข้อ:
Manycai ยืนยันการลงทะเบียน
เนื้อหา:
รหัสยืนยันลงทะเบียนอีเมลของคุณคือ:<รหัสยืนยัน>
Manycai ขอขอบพระคุณ!

(2). รูปแบบกู้คืนรหัสผ่าน
หัวข้อ:
Manycai กู้คืนรหัสผ่าน
เนื้อหา:
[Manycai] รหัสยืนยันที่ใช้กู้คืนรหัสผ่านคือ:<รหัสยืนยัน>
Manycai ขอขอบพระคุณ!

(3). รูปแบบแก้ไขอีเมล
หัวข้อ:
Manycai แก้ไขอีเมล
เนื้อหา:
[Manycai] รหัสยืนยันที่ใช้แก้ไขอีเมลคือ:<รหัสยืนยัน>
Manycai ขอขอบพระคุณ!

5.โปรดทราบ

โปรดจำรหัสผ่านใหม่ของคุณให้ดี หากลืมโปรดกู้คืนด้วยอีเมล